corrigé test1

Щракнете върху Exam_nov_2021_corrigé.docx, за да отворите файла.