ESPACE MAPI : ACCOMPAGNEMENT A L'UTILISATION DE WOOCLAP

Щракнете върху https://fad.u-bordeaux.fr/course/view.php?id=5017, за да отворите ресурса.